SOSTENIBILITAT I ECONOMIA BLAVA

PROMOVEM
LA PRESERVACIÓ DEL MEDI MARÍ

Gran quantitat de sectors econòmics tenen el seu propi distintiu de qualitat i el sector nàutic-marítim molt implicat des de sempre en la sostenibilitat dels nostres mars no en podria quedar al marge.

Per aquest motiu, l’ASSOCIACIÓ MAR BLAU i el CLÚSTER NÀUTICA CATALÀ By ADIN han impulsat el DQN, un DISTINTIU DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL NÀUTICA per a les empreses del sector de la nàutic-marítim i les seves activitats associades.

Aquest distintiu acreditatiu de la predisposició i la voluntat de preservar el medi s’obté mitjançant una declaració responsable del titular de l’empresa, conforme el i tots els seus treballadors han llegit, i comprès, la Guia de bones pràctiques i recomanacions, i que assumeixen el compromís de respectar i aplicar-les.

La Guia de bones pràctiques ambientals i recomanacions per a les empreses del sector de la nàutica d’esbarjo, és un document/manual on des de l’ASSOCIACIÓ MAR BLAU i el Clúster Nàutic Català by ADIN, hem recollit una sèrie de mecanismes o sistemes que ajudin a aconseguir canvis en els hàbits del personal de les empreses nàutiques, que siguin de fàcil aplicació i de baix cost econòmic, però que comportin una millora de la qualitat ambiental i del balanç econòmic de l’empresa.

GUIA

GUIA

Per a l’obtenció del DQN, DISTINTIU DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL NÀUTICA per a les empreses del sector de la nàutica d’esbarjo i les seves activitats associades, cal haver llegit i posat a disposició del personal de l’empresa la Guia de bones pràctiques ambientals i recomanacions per a les empreses del sector de la nàutica d’esbarjo, conjuntament amb una declaració responsable del titular de l’empresa, conforme ell i tots els treballadors de l’empresa han llegit i comprès aquesta Guia de bones pràctiques i recomanacions per a les empreses del sector.

DECLARACIÓ

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?