SOSTENIBILITAT I ECONOMIA BLAVA

PROMOVEM

LA PRESERVACIÓ DEL MEDI MARÍ

L’ASSOCIACIÓ MAR BLAU és una entitat SENSE ànim de lucre, impulsada pel Clúster Nàutic Català by ADIN, que té per objectiu promoure la preservació dels nostres mars, així com la creació d’una plataforma de diàleg i col·laboració entre empreses, administracions i la societat, amb la finalitat de contribuir conjuntament a un model de desenvolupament més sostenible que minimitzi l’impacte actual sobre els ecosistemes marins.

Sostenibilitat marina

Promoure actuacions afavoreixin la millora del medi ambient i la sostenibilitat dels nostres mars.

Economia Blava

Promoure els diferents sectors econòmics relacionats amb les activitats marines i amb la preservació dels nostres mars.

Punt de trobada

Promoure el diàleg entre la societat, els professionals, els experts i les autoritats per consensuar propostes sostenibles per promoure la sostenibilitat marina i l’economia blava.

Col·laboració

Utilitzar aquest punt de trobada per construir coneixement que contribueixi a la sostenibilitat marina i a l’economia blava i que possibiliti la col·laboració entre empreses i administracions públiques.

Els ODS van ser establerts el 2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides (AG-ONU) i es pretén assolir-los per al 2030.

L’Associació Mar Blau, amb el DQN, Distintiu de Qualitat Mediambiental Nàutica i la Guia de Bones Pràctiques mediambientals i recomanacions per a les empreses nàutiques, persegueix directament l’assoliment de l’ODS 14: Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

ACONSEGUEIX EL TEU CERTIFICAT D'EMPRESA SOSTENIBLE